činžovní dům

Řadový klasicistní dům v úzkém "špalíčku" mezi Jungmannovým nám. a tř. 28. října, se zachovalými plackovými klenbami a okrouhlým schodištěm v přízemí, upravovaný v l. 1851, 1894 (Em. Konárovský), 1902, 1909 a 1913, radikálně přestavěl v r. 1922 stav. Jaroslav Vorlíček pro obchodníka Gustava Vinařského. Projekt přestavby vypracoval v březnu 1922 přední pražský architekt moderny a kubismu, předseda družstva Artěl Rudolf Stockar. 29.12.1924 magistrát přikázal ustoupit s přízemím podle regulačního plánu (provedeno 1925), další úpravy nastaly v l. 1927, 1932-34, 1939, 1940, 1960, 1963, 1969, 1976, 1985-86. Dům je podsklepený, pětipatrový, má dvě rovnocenná úzká průčelí o šíři jediné osy. Stropy a příčky jsou zavěšeny na boční samonosné zdi. Fasáda do ul. 28. října má v přízemí podloubí. Horizontálně ji člení prosté parapetní a nadokenní římsy, sledující tvar velkých bay windows a podpírané po stranách konkávně vyhloubenými pilastry a konvexními soklíky. Z podobně ztvárněné fasády do Jungmannova nám. vystupuje ve 4. p. zakulacený arkýř a v 5. p. ji uzavírá okrouhlý štít. Dům představuje kvalitní ukázku rondokubistického stylu, jemuž tu dává zvláštní výraz jemné architektovo mašinistické cítění.