činžovní dům

Řadový činžovní pětipodlažní dům o čtyřech okenních osách na místě zbouraného domu U Zlaté lodi, zaniklém v rámci asanace Podskalí. Jedná se o trojtraktovou dispozici na obdélném půdorysu s obdélným dvorem. Hlavní fasáda do ulice hladká, členěna po stranách dvěma mělce vyklenutými segmentovými arkýři, probíhajícími od druhého do třetího patra. Jsou zakončeny atikou. V ose průčelí vstupní portál, lemovaný skulpturami atlantů od M. Kocourka a J. Čapka. Skulptury mužů, držících mohutné kladí, mají u nohou sedící psy. V nadpraží tři obdélná okénka světlíku. Zvýšené přízemí od prvního patra odděleno kordonovou římsou, která je pod arkýři profilovaná. Hlavní schodiště domu s ozdobným litinovým zábradlím, na mezipodestách dochována secesní geometrická dlažba. Dvorní fasáda je hladká, dvůr nezastavěn. Dochováno několik původních zárubní bytových jednotek.