činžovní dům

Řadový činžovní pětipodlažní dům o šesti okenních osách na místě zbouraného barokního domu U černého orla, zaniklém v rámci asanace Podskalí. Jedná se o trojtraktovou dispozici na obdélném půdorysu s obdélným dvorem. Hlavní fasáda do ulice hladká, členěna po stranách dvěma mělce vyklenutými segmentovými arkýři, probíhajícími od druhého do čtvrtého patra. V ose průčelí rizalit, který je tvořen v rovině druhého a třetího patra dvěma balkony, (spodní se zábradlím - zdobnou mříží drží na geometrických pilířích svrchní s balustrovým zábradlím).Nad nimi v rovině 4. patra mezi okny ionské polosloupy. Fasáda je zakončena profilovanou korunní římsou. Okenní osy obdélné, ve střeše příčně obdélné. V ose přízemí vstupní portál, pravoúhle zakončený, lemovaný mohutnými geometricky ztvárněnými polopilíři. V nadpraží figurální a vegetabilní reliéfní výzdoba. Vstupní prostor schodiště se štukovou výzdobou stěn a stropu. Hlavní schodiště domu s ozdobným litinovým zábradlím, na mezipodestách dochována secesní geometrická dlažba. Na mezipodestě mezi přízemím a 1.p. na dveřích na balkon krajinomalba na skle. Dvorní fasáda hladká. Dvůr nezastavěn. Na dvůr na balkony se otevírají v každém patře secesní dveře s vitrajemi. Dochovány secesní zárubně bytových dveří. Stropy nad schodištěm zdobí štukové konzolky.