činžovní dům

Dům byl dodatečně vložen mezi už stojící domy čp. 420 a 442/III. R. 1893 opatřil "architekt a městský stavitel" Cornelius Hauschka zdejší lékárnu A. Lukeše bohatě řezaným krámským portálem. Řadový dům převážně dvoutraktové dispozice má hl. průčelí šestiosé, s tříosým levým risalitem, v němž se uplatňuje portál segmentově klenutého průjezdu. Jeho úprava je totožná s čp. 420/III, pouze balkonové zábradlí je prostší. Pozoruhodný krámský portál je v horní části (pod rozlomeným trojúhelným frontonem) znešvařen novodobou firemní tabulí. Z průjezdu se vzadu vchází ke schodišti na oválném půdorysu, osvětlenému novodobě upravovanými okny s luxferovými vyzdívkami; novodobé zásahy změnily vzhled i zbytku dvorní fasády.