činžovní dům

Třípatrový řadový dům na hloubkové parcele, hmota domu vybíhá na pravé hraně parcely do dvorního křídla. Fasáda do Třídy Míru je pětiosá, zakončená nad středními osami lichoběžným štítem. Přízemí je členěno pásovou bosáží, kterou prolamují tři otvory velkoplošných pravoúhlých výkladců, které shora chrání kovové konstrukce zasklených markýz. Nad přízemím probíhá profilovaná římsa, která je ve střední ose přerušena mělce vystupujícím arkýřem (sahá přes první patro, ve druhém je na něm nasazen balkon). Mezi pravoúhlými okenními otvory s výplněmi typu T, v zelených glazovaných keramických ostěních s motivy listů, je plocha stěny členěna pásovou rustikou. Arkýř je do ulice prolomen segmentově zaklenutým oknem v profilovaném ostění, do boku jsou prolomena dvě úzká okna také v profilovaných ostěních. Druhé patro odděluje plochá kordonová římsa. Ve střední ose je vysazen rizalit, který přechází do balkonu s geometricky-vegetabilním kovaným zábradlím. Rizalit, který sahá přes druhé a třetí patro, je od plochy fasády oddělen třemi ústupky z režných cihel a hladkým pásem, zakončeným ve vrcholu kanelurou. Ve druhém patře jsou po boku rizalitu na každé straně vždy tři úzká okna sdružená na jednom parapetu s přímou plochou suprafenestrou. Okna třetího patra jsou zasazena opět do glazovaných listových ostění. Celá fasáda je na okrajích (ve 2. a 3. p.) rámována třemi ústupky – vertikální jsou tvořeny režnými cihlami, horizontální zakončení je z glazovaných zelených cihel. Nad plochou korunní římsou se zvedá štít, prolomený ve středu třemi úzkými okénky. Dvorní fasáda dvorního křídla je omítnuta hladkou omítkou s růžovým nátěrem, není arch. členěná, jen v patře má pavlač, je devítiosá s okny typu T, zasazenými do fasády bez rámování. Střecha domu sedlová s hřebenem souběžným s průčelím, krovní konstrukce vaznicová, štít vyzděn z cihel. Půda je přístupná kovanými požárními dveřmi s centrálním motivem růžice, je dlážděna půdovkami. Dvorní trakt má plochou střechu. Dvorek je vymezen na pravé hraně fasádou dvorního křídla, na levé sousedním domem a na konci zakončen zdí.