činžovní dům

Činžovní dům z roku 1907 byl postaven podle plánů arch. Richarda Klenky z Vlastimilů a arch. Františka Weyra v období vrcholné secese. V klenutém přízemí jsou umístěné obhody a restaurace, v patrech jsou byty. Dům stojí na rohu Pařížské a Červené ulice. Budova na přibližně obdélníkovém půdoryse s malým troúhelníkovým dvorkem ve vnitrobloku je podsklepená, s pěti nadzemními podlažími, orientovanými do Pařížské ulice - poslední podlaží je pojednáno jako falešná mansarda. Z boku - v Červené ulici je o jedno patro nižší, tyto dvě úrovně jsou kompozičně odděleny věží se šestým patrem. Fasáda do Pařížské ulice je členěna osově symetricky dvěma risality a věží na pravé straně. Přízemí členěno rustikou se segmentovými otvory, v ose přízemí v zahloubené nice vstup s dekorativní mříží, na fasádě portál s půlkruhovým záklenkem, lemovaným nikami se štukovými vázami a zakončeným přímým překladem. Půlkruhový portál s klenáky je rovněž v přízemí fasády věže vpravo. Přízemí uzavírá oblomená kordonová římsa. Fasáda 1.patra v krajních risalitech hladká, ve střední části s hrubší omítkou a pásem balkonů, vysazených na volutových konsolách. Balkon i ústředního risalitu. Pokračování: viz DL. Okna v celém rozsahu 1.patra segmentová, v nárožní věži mělký, v půdorysu segmentový arkýř prostupující fasádu věže v 1. a 2. patře s úzkými segmentovými okny. Ve 2. a 3.patře fasáda věže a risalitů hladká, ve středních částech fasády členění vertikálními poli s hrubší omítkou. Okna pravoúhlá, v nadpraží s nadokenními přímými římsami, v levém risalitu trojčlenné okno zakončené segmentovým frontonem neseným konsolkami, ve středním risalitu okno půlkruhové v hlubší konkávně zahloubené šambráně. Okna ve 3. patře pravoúhlá, s přímou nadokenní římsou. Nad 3. patrem probíhá vlysový pás a obložená římsa, krytá prejzami, nad níž je fasáda falešné mansardy, ose risalitů fasády rytmisovaná předstupujícími zděnými štíty, ve středu s půlkruhovým oknem s dveřmi a předsazeným balkonem před ním. V ojektu jsou dochovány původní dlažby, ve vestibulu bohatě ornamentálně řešené. Prostor hlavního schodiště má štukovou výzdobu profilovanými rámci v pohledu ramen schodiště a podest. Zábradlí secesní s vegetabilními motivy. Prostory suterénu mají segmentové klenby do pasů, zčásti do travers. Dům má dochovanou většinu původních truhlářských prvků oken a dveří, i s ozdobným kováním. Dům je poměrně intaktně dochován, pozdější stavební zásahy (rozdělení bytů, úpravy restaurace a prodejny v přízemí) neovlivnily zásadním způsobem charakter domu. Dům je vpodstatě užíván stejným způsobem, jako bylo jeho původní určení - tedy k bydlení v patrech a k obchodním účelům v přízemí. Interiéry společných prsotor domu jsou mimořádně bohatě zdobeny množstvím umělecko-řemeslných prvků.