činžovní dům Mrakodrap

Objekt plzeňského mrakodrapu sestává ze tří nájemných a obchodních domů postavených třemi nejsilnějšími politickými stranami i Plzni. Je situován v centru města na hlavní třídě s nárožími do důležité třídy a nábřeží řeky Radbuzy. Rohový dům v Prokopově 15 je zcela podsklepený šesti až sedmipatrový objekt. Obsahuje sklepní prostory, obchodní prostory v přízemí, kanceláře v 1. patře. Druhé až šesté patro je o pěti bytech, patro sedmé o dvou bytech a prádelně. Půdorys objektu je nepravidelný, přibližně podobný písmenu L. V přízemí mírně prohnutého průčelí do Prokopovy tř. je umístěn vstup do domu. Na něj navazuje vestibul a chodba při dvorním průčelí. Tam je umístěna i půlválcová hmota schodiště. Vpravo od hlavního vchodu je 5 rozměrných výkladců obchodů, vlevo pak 3 stejně jako v průčelí do Americké tř. Objekt je svým uspořádáním rozdělen do dvou částí. Nárožní část je tvořena sedmi patry kanceláří a bytů. Obě průčelí jsou řešena shodně o 3 osách velkých oken. V prostřední ose je ve 2., 3. a 4. patře umístěn v obou průčelích trojboký arkýř, jehož zastřešení je využito jako terasy bytu v 5. patře. Oba arkýře jsou spojeny balkonem probíhajícím ve 2. patře přes nároží objektu. Nad výraznou římsou, která je zároveň hlavní římsou přilehlé části objektu, pokračuje 6. a 7. patro rovněž o 3 okenních osách. V obou průčelích navazuje v úrovni 8. patra v prostřední ose hranolová nástavba s hodinami završená jakousi věžičkou ve formě koruny. Obě tyto nástavby jsou propojeny atikou s lodžiemi. Druhá část objektu navazuje do Prokopovy ul. Je pětipatrová s výraznou hlavní římsou, na kterou navazuje mansardová střecha. Průčelí je o 6 okenních osách, ve 2. patře je přes 4 prostřední osy umístěn balkon. Nad hlavní římsou je v mansardové střeše rovněž 6 oken podkrovních bytů. V horní části střechy jsou pak umístěny půlkruhové vikýře. Průčelí objektu je bohatě ornamentálně zdobeno a rozčleněno lizénami. Budova je postavena jako železobetonový skelet s výplňovým zdivem. Nárožní část má střechu plochou, mansardová střecha je kryta eternitovými šablonami. Fasáda je břízolitová. Okna jsou dřevěná, bílé barvy. S tímto objektem sousedí dům na Americké tř. 46. Jedná se o zcela podsklepený řadový pětipatrový dům. V přízemí je uprostřed umístěn vchod, na který navazuje vestibul a při dvorním průčelí pak dvouramenné schodiště. Po obou stranách vchodu do domu jsou vždy dva obchodní výkladce. Za obchody jsou při dvorním průčelí umístěny skladové prostory. Ostatní poschodí domu obsahují vždy dva velké byty. Uliční průčelí je o 5 okenních osách. Poslední poschodí je odděleno mezipatrovou římsou, ve 2. patře je přes 3 prostřední osy umístěn balkon. Nad hlavní římsou pokračuje sedlová střecha. Objekt je vybudován jako cihelná stavba. Střecha je dnes kryta plechem, původně pálenou taškovou krytinou. Celý objekt je zakončen nárožním domem orientovaným hlavním průčelím do Anglického nábřeží (č. 12). Dům je vybudován na nepravidelném půdorysu přibližně podobném písmenu L. Vchod je umístěn zhruba uprostřed nárožního průčelí. Na něj navazuje vstupní vestibul, na který pak chodba se schodištěm. V přízemí jsou při uličních průčelích obchody, za nimi pak při dvorních průčelích sklady. Následující poschodí obsahují po čtyřech bytech. Nároží objektu je zaobleno a v úrovni 6. patra na něj nad hlavní římsou navazuje kruhová nástavba o 3 okenních osách. O třech osách velkých oken je i zaoblená nárožní hmota pročleněná ve 2. patře balkonem. Navazující průčelí objektu do Americké třídy je o 3 okenních osách, průčelí do nábřeží pak o 6 okenních osách velkých oken. V 5. patře, které je odděleno mezipatrovou římsou, jsou okna zakončena půlkruhově. Nad hlavní římsou navazuje sedlová střecha, v níž je umístěna nárožní nástavba a do nábřeží pak zcela vlevo nástavba 6. patra o 3 okenních osách. Dům je vybudován jako cihelná stavba. Střecha je dnes kryta plechem, fasáda je břízolitová. V zrcadle schodiště je umístěn původní výtah.