činžovní dům s lékárnou U Spasitele

Obytný dvoupatrový dům s lékárnou. Nárožní, ve svahu situovaný objekt s dvorním křídlem, postavený v r. 1861 na místě starší stavby, r. 1891 zřízena lékárna. Dům na půdorysu nepravidelného písmene L s dvorem uzavřeným ohradní zdí. Hlavní fasáda do Vyšehradské ulice má pět okenních os. Hodnotná fasáda s klasicistními a historisujícími prvky. Fasáda do ulice Na Hrádku je plochá, v patrech jsou čtyři okenní osy, dvě z nich jsou slepé. Dvůr je obehnán zdí se vchodem a vjezdem zakončeným balustrádou. Zachován interiér lékárny. Lékárna řešena v pozdně klasicistním duchu s původními umělecko-řemeslnými a sochařskými doplňky. Oficína je zařízena jednotným nábytkem, který je komponován do podélné místnosti se segmentovou klenbou s pasem. Při stěnách se vstupy do laboratoře a skladu jsou vestavěny dřevěné regály. V rozích jsou niky s náročnou výzdobou a sochou symbolizující lékárnictví. Dochována původní tára, jednodušší regály v laboratoři, aj.