činžovní dům s pamětní deskou Václava Klimenta Klicpery

Nárožní dvouposchoďový dům, obrácený hlavním průčelím do Husova náměstí. Toto průčelí má deset okenních os, z nichž tři krajní vpravo v předstupujícím úseku fasády. Střecha-hřeben rovnoběžně s fasádami, krytina azbestocement. šablony. Vstup uprostřed sedmiosé části. Přízemí členěno rustikou, nad okny klenáky. Okna v patře mají trojúhelné a lichoběžníkové římsy, pod nimi obrazce s jednoduchou páskovou výzdobou a maskarony. Okna druhého poschodí jednoduchá. Při obnově fasády v r. 1959 objevena renesanční sgrafitová fasáda, část figurální výzdoby ponechána, odkryta a restaurována. Na domě je pamětní deska zakladatele české dramaturgie, Václava Klimenta Klicpery, který bydlel v domě v letech 1819-1846 a psal tu svoje díla.