činžovní dům U Prasátků

Objekt vznikl na místě původního domu U Prasátků v Ozerově. Nárožní čtyřpodlažní dvoutraktový dům na půdorysu L s rizality, z nichž střední vrcholí o patro vyšší hranolovou věžicí. Severní průčelí do ulice pětiosé, východní šestiosé. Přízemí členěno pásovou rustikou, prolomeno obdélnými, pravoúhle zakončenými okenními osami, lemovanými šambranami s maskarónem v ose. Všechna patra vzájemně oddělena kordonovými římsami. Vstupní portál na severní straně praovúhle zakončený, lemován pilastrovou edikulou s půlkruhovým nadsvětlíkem, v kladí nápisová deska, završená trojúhelným frontonem, s nápisem čp. 397, v ose půlkruhového oblouku volutová konzola, ve cviklech růžice. Světlík a okna přízemí kryta dekorativní mříží. V patře na nároží socha sv. Ludmily na volutové konzole. Okna 1. patra pravoúhlá, s šambranami a průběžnými nadokenními římsami na konzolách. Okna 2. patra půlkruhově zakončená, lemována pilastrovou edikulou, okna 3. patra pravoúhle zakončená,se šambranami a hlavním klenákem v ose.V patrech nárožní rizality zdůrazněny pásovou rustikou nebo obkladem z cihel. Mezi okny figurální sgrafita s náboženskými - na severní stěně: Panna Maria, světec, Nejsvětější Trojice, andělé, na východní s alegorickými náměty. V interiéru ústřední domovní chodba, klenutá zrcadlovými klenbami, po pravé straně nástup na dvouramenné schodiště do pater s ozdobným litinovým zábradlím. V přízemí i patrech dochovány plochostropé místnosti s dekorativními štukovými stropy a původními secesními zárubněmi s klikami, dochována rovněž geometrická dlažba.