Císařské lázně

Volně stojící podélná dvoupatrová budova s příčným jednopatrovým vstupním křídlem; střecha mansardová s vikýři, nad středem vstupního traktu kupole (břidlice, plech). Bohatě členěné barokizující průčelí členěné bosáží a horizontální, patra dělící římsy, okna – v přízemí pravoúhlá, v patře půlkruhová – mají bohatě členěné trámy. Nároží zdůrazňují mělké rizality, ukončené půlkruhovými tympanony. Vstupní příčný trakt zdůrazněný nárožními pavilony, doplňuje v ose umístěný, v šíři 1 osy vysunutý rizalit, krytý kupolí. Přízemí je bosováno, patro oddělené kordonovou římsou, je hladké, v části rizalitu členěné karyatidami. Nárožní pavilony mají v přízemí okna i vstupy vložené do sloupových edikul, okna s půlkruhovými záklenky doplňují balkony a v nadpraží půlkruhové štíty, nad hlavní římsou kryjí střechu půlkruhové tympanony. Křídla osvětlují třídílné arkády, v přízemí s rovnými překlady, v patře s půlkruhovými archivoltami. Střední rizalit příčného traktu ukončuje atika, kterou prorůstá štít; v přízemí 3 pravoúhlé portály, přístupné po vějířovém schodišti. Při vstupu do objektu jsou instalována sousoší Léčivé síly a Prasíly.