cisterciácký klášter

1) býv. klášterní konvent čp. 2 1) konvent s nemocničním křídlem 2) ohradní zeď konventu 3) býv. hospod. objekt čp. 3 4) území konventní zahrady 5) ohradní zeď konventní zahrady 6) odvodňovací a zavodňovací systém 2) býv. prelatura čp. 1 1) prelatura 2) arkádová chodba a altánem 3) zahrada s bazénem a terasou 4) ohradní zeď 3) sýpka s tzv. královskou kaplí 1) sýpky 2) královská kaple s hodinovou věží 3) ledové sklepy 4) kostel Nanebevzetí P. Marie 5) hřbitovní kostel sv. Václava 1) kostel 2) terasa se schodištěm a zábradlím 3) zeď 6) býv. klášterní dvůr čp. 6, areál 1) chlévy - sev. křídlo 2) kolny - střední křídlo 3) stáje - jižní křídlo 4) býv. lihovar - záp. křídlo 5) úřednická budova - předsunuté křídlo 6) drobné hospod. budovy - jižní přístavby 7) stodůlka 8) stodola nového klášterního dvora na S okraji města 7) park 8) socha sv. Bernarda 9) sloup se sochou sv. Bernarda 10) kašna se sochou sv. Jana Nepomuckého 11) litinová kašna 12) dům čp. 11 (dům kostelníka) 13) 2 litinové kandelábry 14) bývalý klášterní mlýn čp.4 15) bývalý dům sládka čp. 5 16) bývalý pivovar čp. 5 a) pivovar b) bývalá garáž 17) nadzemní ležácké sklepy čp. 34 Klášter založil kníže Vladislav II. v r. 1146, cca do 2. pol. 14 stol. stavebně a hospodářsky rostl. Od pol. 14. stol. úpadek završený vypálením husity v r. 1421. Poté konfiskace a živoření až do třicetileté války, po ní se statky postupně vracely. Do poč. 18. stol. významná stavební činnost za účasti tehdejších skvělých architektů. 9.11.1785 zrušení kláštera, který v r. 1826 kupuje Kancléř K. V. L. Metternich, dochází k přestavbám, utilitárnímu využití některých budov, a k boření. V r. 1894 silný požár. Po II. světové válce majetek Metternichů zestátněn. Od konce 20. stol. postupné opravy trvající dodnes.