čistírna odpadních vod

KP Čistírna odpadních vod v Praze – Bubenči tvoří: 1) hlavní budova čp. 199 s podzemním lapačem písku a dvojicí komínů při ulici Papírenská (parc. č. 1719) 2) podzemní usazovací nádrže (na ploše od zadního průčelí hlavní budovy, kde je situován i vstup do podzemí, nádrže pod povrchem terénu za budovou směrem k rameni řeky, parc. č. 1719, 1720/1, 1720/2, 1720/7, 1720/8) 3) dvě tzv. kalové studně a vstup do podzemních nádrží (parc. č. 1719) 4) most bývalé polní dráhy pro odvážení kalů (parc. č. 1720/1; 2151/1; 12142) Objekty, které jsou v prostředí KP, ale nejsou KP: - chlorovna (parc. č. 1720/1) - česlovna (parc. č. 1720/1) Areál (kromě mostu býv. polní dráhy) je rovněž NKP r. č. 364. Rozhodnutím MK čj. MK 9275/2010 ze dne 14.6.2010 byl prohlášen za kulturní památku most bývalé polní dráhy (na pozemcích parc. č. 1720/1; 2151/1; 2142).