Ďáblický hřbitov

Ďáblický hřbitov Hřbitov byl plánován jako jeden z ústředních hřbitovů pro Prahu. Má rozlohu 29,3 ha, po Olšanech je druhý největší. Byl postaven v letech 1912-14 podle návrhu Vl. Hofmanna v kubistickém stylu, který se plně uplatňuje na ohradní zdi, vstupních pavilonech a bráně. Na hřbitově tyto stavby: - areál čestného pohřebiště (na části 576/1) - ohradní zeď se dvěma vstupními pavilony (pavilony na 576/1) (na území areálu hřbitova jsou i další nechráněné objekty: kaple v severní části (parc. 578), novostavba obřadní síně v jižní části (na části 576/1), další novostavby v severní části 576/2) Popis: V kruhovém středu je čestné pohřebiště. Při severní zdi byly hromadně pohřbívány oběti protikomunistického odboje. V 90. letech zde bylo zřízeno Čestné pohřebište popravených a umučených z 50. let - třetí odboj. Pomník tvoří deska, na které jsou ruce zapletené do ostnatého drátu. Čestné pohřebište je na hlavní ose hřbitova. Ve středu louky je stromový kruh v jehož středu je pohřebište, tvořené cestou dovytvářející obdélník, kolem které jsou umístěny malé mramorové desky se jmény padlých. V rozích jsou desky se jmény zahraničních účastníku bojů - jugoslávských a italských partizánu. Na ose proti vstupu je dřevený kríž. Dva symetrické pavilony navazující na vstupní bránu vytváří monumentální vstup na hřbitov. Pavilon má polygonální půdorys se seříznutými pylony na hranách. Pylony nesou mohutnou vystupující římsu. Vlastní fasáda resp. jednotlivá pole mezi pylony jsou ustoupená, v polích otočených do ulice jsou oktogonální členená okna, plasticky vystupující jako mnohosten. Na straně otočené do hřbitova jsou stěny celé prosklené, členené geometrickými tvary dveří a obdobně vystupujícími okny. Pavilon je zastřešen polygonální ustupující stříškou završenou lucernou. kubisticky pojednaná je i ohradní zeď při západní hranici hřbitova.