děkanství

Jednopatrová budova s 9 arkádovými oblouky v průčelí v přízemí, oblouky zaklenuty segmentově do pilířů s kamennými patkami. V přízemí 11 os, 1.-4. osa zleva dveře, dále okna, 8. osa vstupní dveře, dále okna. Vpravo přístavek s jedním obloukem a vraty na zahradu. V patře 10 arkádových oblouků, 6 otevřených, segmentově zaklenutých do pilířů s profilovanou hlavicí. Vlevo a vpravo vždy 2 oblouky zazděny, zde vždy po jednom okně, okna tabulková. V chodbě v patře 1.-3. osa dveře, 4.-5. osa okna, 6. osa dveře, arkádová chodba zde plochostropá, v přízemí křížové hřebínkové klenby. Pravý bok - v přízemí jedna okenní osa, v patře 2 okenní osy, okna tabulková, kolem domu obíhá profilovaná korunní římsa. Na budově štuková omítka okrová a šedá. Levý bok - 2 okenní osy v patře, okna tabulková, pod nimi šikmý přízemní výběžek s plochou střechou, eternit. Zadní průčelí - v patře 11 okenní os, okna tabulková, kolem oken ploché šambrány (šambrány kolem všech oken na budově). V přízemí vlevo 2 okenní osy, dále přízemní přístavek s dřevěnou prosklenou chodbou na kamenném soklu a prosklený dřevěný altán kruhového půdorysu s cibulovou střechou - plech, chodba s plechovou střechou. Dále 5 okenních os a nízký přístavek. Střecha valbová, eternit. Interiér: za hlavním vchodem plochostropé schody do 1.patra, vpravo 1 pole křížové hřebínkové klenby, za ní valená klenba a 1 pole křížové hřebínkové klenby. Vpravo kuchyň s valenou klenbou s třemi protilehlými výsečemi, za ní komora se 2 křížovými hřebínkovými klenbami. Vlevo z chodby předsíň s 1 polem křížové klenby, vedle místnost se segmentovou valenou klenbou se třenmi výsečemi u oken. V další místnosti valená klenba s 1 výsečí. Nalevo od vchodu místnost s valenou klenbou s výsečemi, vedle točité schodiště do patra, dále místnost s valenou příčnou klenbou, vedle 2 placky s pasem. Vedle místnost s valenou klenbou v předsíni, vlastní místnost plochostropá. V patře plochostropé, objekt nepodsklepen. (PhDr. V. Paukrt, 1988)