děkanství

Jednopatrová budova výrazmě podélné hmoty s vysokou valbovou střechou, stojící samostatně v zahradě, je do dvora směrem k městu opatřena patrovou arkádou. Do zahrady je budova rozšířena o prosklenou verandu se vstupním altánem. K nároží přiléhá přístavek s průjezdem ze dvora do zahrady, sloužící zároveň jako krytá chodba na hřbitov. Ve dvorní části stojí památkově nechráněná stodola a mezi ní a děkanstvím úsek ohradní zdi.