děkanství

Nárožní dvoukřídlý jednopatrový dům na parcele tvaru L. Fasády (hlavní a boční), smyté oranžové barvy, jsou členěny obdobně – v přízemí průběžnou pásovou rustikou, následuje hranolová kordonová římsa a nad ní plochý průběžná vlys, zakončený parapetní římsou oken 1. p. Okna osmitabulková s dvoukřídlou spodní částí a horními dvěma tabulkami výklopnými dovnitř. V přízemí osazena do plochých šambrán, v patře do šambrán s jemnou profilací na vnějším okraji s profilovanou přímou suprafenestrou. Hlavní průčelí 16osé s 9 osami na podélné části a 3 na úseku kolmo vystupujícím do Kostelní ulice (1 z boku, 2 do ulice). Boční průčelí 3osé. V hlavním průčelí dva pravoúhlé vstupy – ve 4. ose v plochém pískovcovém ostění rámové dvoukřídlé dveře (patrně z počátku 20. st.) s kanelovanou klapačkou a vpadlými profilovanými obdélnými zrcadly na křídlech, horní vyměněno za šestitabulkové nadsvětlíky, v 8. ose v barokním ostění s podloženou lištou na okraji a ušima s kapkami novodobá dvoukřídlá výplň. Zadní průčelí architektonicky nečleněné, barva omítky stejná jako na hlavním a bočním průčelí, nepravidelně 8osé. Dvorek z části zadlážděn, z části zatravněn. Střecha valbová, opatřena vikýři s pultovými stříškami, krovní konstrukce vaznicová s kovovými vaznicemi a původními trámy krokví. Krytina bobrovky.