děkanství

Děkanství č.p. 1 s areálem je situováno jižně od farního kostela v návaznosti na prostor bývalého hřbitova, při cestě z náměstí ke hradu. Obytná budova děkanství pochází v jádru minimálně z konce 15. století, roku 1720 byl upraven interiér průčelí. Prostor dvora je ohraničen ohradní zdí. Při severní zdi děkanství u ohradní zdi hřbitova stojí socha sv. Prokopa. Hospodářské budovy – bývalé stáje a stodola nejsou předmětem památkové ochrany, ale nacházejí se na památkově chráněném pozemku.