děkanství - arciděkanství

Patrový sedmiosý, empírový dům. Na bosovaném průčelí uprostřed jsou čtyři kamenné pilastry nesoucí tři slepé arkády. Přízemní chodba je zaklenutá dvěma poli křížové klenby, místnosti valeně s lunetami.