dělnický dům

Rozlehlý nárožní patrový dvoukřídlý dům (západní a jižní křídlo) půdorysu písmene L. Dům je zděný, omítnutý v barvě světlého okru. Cihlově červenou barvou jsou zvýrazněné některé detaily štukové dekorace. Fasáda je členěna omítnutým soklem s římsou (na severní straně západního křídla je kamenný neomítnutý sokl), rizality se štíty (v nároží štíty s nápisy na obou stranách DĚLNICKÝ DŮM a věžičkou s lucernou), patrovou, parapetní a výraznou korunní římsou, pásovou rustikou a bosáží. Na východní straně jižního křídla je zdůrazněn hranolový arkýř, zakončený věžičkou s cibulovou stříškou. Fasáda je opatřena bohatou štukovou historizující výzdobou. Okenní i vstupní otvory jsou obdélného tvaru, místy zakončeny půlkruhovým obloukem (přízemí, štíty). Okna i dveře jsou původní (přízemní s vyřezávanou dekorací). Střecha je sedlová, krytá prejzy.