Desfourský palác

Trojpatrový řadový nárožní dům s dvěma patry klenutých sklepů, krytý sedlovou střechou. Sokl a přízemí nese spárovaním vyznačenou bosáž s náznakem slepých arkád, v patrech je fasáda jemně spárována do obdélníků. Hl. římsa spočívá na volutových konsolách. Přízemní okna jsou zaklenuta půlkruhem, okna v patrech jsou pravoúhlá. Dvoutraktová dispozice sleduje půdorysem tupé zalomení ul., obsahuje množství velmi cenných interiérů. Průjezd je klenutý křížovými klenbami s kasetovými pasy a pilastry na bočních stěnách, na konci průjezdu je vpravo vstup krátkým příčným schodištěm do třípodlažní schodištní haly, v níž spočívají jednotlivé podesty na toskánských sloupech z hnědého mramoru; strop haly i všechny schodištní podhledy pokrývá iluzivní architektonická malba, podlahu podest mozaika z hrubě lámaných kamenů; stěny jsou z umělého mramoru, zábradlí z litinových článků ve formě reliéfních rozvilin. Výtvarným řešením vyniká šestiúhlý nárožní sál se stěnami z umělého mramoru, nástropní malbou, malovanými skly v zasouvacích oknech, mramorovým krbem, zrcadly a zlacenými lustry. Obdobnou náročnou úpravu má většina místností v 1. p. a několik v přízemí.