dílny a depo

Přízemní, z pálených cihel zděný objekt téměř čtvercového půdorysu (18 × 19 m). Zastřešen je sedlovou střechou s nízkým sklonem. Hlavní štítové průčelí směřuje k jihozápadu a prolomeno je šesti otvory. Na pravé straně je dvojice vjezdů s dvoukřídlími dřevěnými vraty, uprostřed dva okenní otvory a nalevo jeden vjezd s plechovými dvoukřídlími vraty a jeden okenní otvor zcela vlevo. Nad vraty ve druhé a páté ose jsou menší větrací otvory čtvercového tvaru s železnými žaluziemi na vnitřní straně. Shodný otvor se nachází uprostřed ve štítu v úrovni podkroví. Průčelí je kryto mírným přesahem střechy nasazeném na sedmi zhlaví vaznic zakončených výžlabkem. Při levém nároží je konzola elektrického vedení s lampou, pod ní plechová elektrorozvodná skříň. Fasáda je hrubě nahozena, světle šedé barvy, s hladkými šambránami kolem otvorů. Obdobné, na výšku obdélné okenní otvory jako na hlavním průčelí se nacházejí i na ostatních průčelí, na JV trojice (původně čtveřice) a na SV a SZ po dvou oknech. Na každém průčelí se rovněž nacházejí čtvercové větrací otvory.