Dittrichova hrobka s kotelnou

Hrobka se nachází v jižní části hřbitova v Krásné Lípě (na tzv. novém hřbitově), na konci hlavní hřbitovní osy. Hrobka, situovaná na terase, je zděná kamenná stavba na obdélném půdorysu, s apsidou v jižním průčelí. Fasády člení pásová bosáž, přecházející na nárožích v kvádrovou, pilastry a rovněž pás kladí. V severním průčelí je vstup do hrobky – vysoké dvoukřídlé želené dveře s bohatou ornamentální výzdobou. Po obou stranách od vstupu, nad nímž je nápis „FAMILIE DITTRICH.“, zdobí fasádu štukové reliéfy s vegetabilními motivy a nahoře s postavou andílka. Nad vstupem je termální okno, ve cviklech opět se štukovou výzdobou. Před oběma sloupky, členícími svisle okno, je socha anděla. Průčelí vrcholí – stejně jako všechna tři zbývající – trojúhelným štítem s akroteriemi. Obě boční fasády jsou provedeny shodně – ve středu dolní části s reliéfem kříže se zavěšeným vavřínovým věncem, v horní části pak s termálním oknem. Východní průčelí je bez otvorů, napojuje se k němu půlkruhová apsida, členěná pilastry a pásovou bosáží. Také apsida nemá žádné otvory. Interiér nadzemní části je zaklenut cihlovou klenbou, v apsidě je torzo oltáře. Pod úrovní terénu je pak zahloubena vlastní hrobka. Součástí hrobky je také kotelna, situovaná jihozápadně od hrobky. Je to drobná stavba z režného cihlového zdiva se dvěma štíty, dnes bez střechy. Ke kotelně se napojuje poměrně vysoký komín se soklem ze stejných červených cihel, z jakých je postavena kotelna. Vlastní komín je pak z cihel žlutých.