divadlo

Na svahu se sklonem od Husovy ulice stojí budova divadla. Průčelí jednopatrové, sedmiosé, segmentově vyduté. V přízemí v hlubokém a dlouhém závětří, ke kterému vedou 2 schody, je 5 dveřních os do vestibulu (každá osa vždy na jednu dvojici dveří). Pravý bok třípatrový a tříosý, v přízemí vchod do kavárny, v 1.,2. a 3. patře dlouhé otevřené balkony. Zadní průčelí tvoří nalevo a napravo vystupující tříosé rizality, uprostřed v ústupu půlkruhově ukončené provaziště (dole se dvěma dveřními osami), které nahoře vystupuje nad budovu, v přední části se třemi čtvercovými okny. Levý bok osmiosý, třípatrový, v každém patře dlouhé otevřené balkony, střecha plochostropá, fasáda břízolitová. Vlevo od budovy schodiště do parčíku, napravo schodiště k půlkruhové terase. Z vestibulu, který má plochý strop, vede vpravo a vlevo schodiště na balkon. V ose vestibulu v ústupu dvoje dveře do předsálí, kde je nalevo a napravo šatna a z levé strany: vchod do chodby, vchod do sálu, troje dveře do lóží, vchod do sálu k zadním řadám, troje dveře do lóží,vchod do sálu a vchod na chodbu. Z těchto dlouhých postranních chodeb je boční vchod do sálu, na balkon v patře a na dámské a pánské toalety. Z levé chodby jsou dveře a 3 schody do chodby vedle jeviště. Z ní jsou dveře na jeviště a do šaten, schodiště do patra a do přízemí, kde jsou další šatny, ladírna, rekvizitárna, osvětlovací a zvuková kabina, toalety. V předsálí balkonu, do kterého se vstupuje levým a pravým schodištěm z vestibulu a přes prosklené dveře, jsou vlevo a vpravo šatny, vedle nich dveře vlevo a vpravo do chodby, kde je vchod na balkon v patře a dámské a pánské toalety. V předsálí je v ose vchod do knceláře ve vystupujícím risalitu z boku vchod do promítací kabiny a v osách příchodových dveří 2 vchody na balkon. Všude rovné stropy, původní vybavení.