divadlo

Samostatná členitá patrová stavba téměř obdélného půdorysu, jejíž východní a severní průčelí se obrací do Dvořákových sadů. Dům je zděný, s bílou omítkou a secesní štukovou dekorací s motivy čtverců, květinami a maskaronami. Součástí řešení stavby byla též hlavní i postranní schodiště při hlavním západním průčelí se stylově shodnými lucernami a navazující vydlážděný prostor s motivy vějířků a kruhů (v těsné blízkosti stavby) a čtvercovým rastrem (vedoucí až k ulici Josefa Hory). Hlavní průčelí divadla má na každé straně předstupující hranolové těleso o jedné ose, se shodným tvarem, štukovou dekorací i výškou. Nižší hmota uprostřed se třemi vstupy je zakončená terasou se zdobným kovaným zábradlím. Na terasu vedou rovněž tři vstupy. Plocha uprostřed stupňovitého štítu je zdobena reliéfní štukovou dekorací s alegoriemi hudby a divadla a městským znakem. Vrchol štítu zdobí válcovité směrem vzhůru se rozšiřující vázy. Na jižní straně hlavního průčelí je vložen základní kámen s vyrytým letopočtem 18.9.1910 a v jeho sousedství menší kamenná deska s vyrytou datací rekonstrukce 31.8.2000. Okna i dveře jsou původní. Členitá střecha (sedlová i valbová) krytá plechovou krytinou. Předmětem ochrany je dům čp. 1702.