divadlo

Divadlo tvoří jeden ze dvou hlavních akcentů ústeckého Lidického náměstí, protiváhou mu je protilehlá budova magistrátu. Umístěno je na západní kratší straně náměstí, jehož stranu samo utváří, magistrát na východní. Před průčelím divadla je náměstí přeťato začátkem Masarykovy třídy, hlavní osy novější městské výstavby. Divadlo bývalo součástí trojice významných budov, na jižní straně sousedilo s velkorysou budovou pošty (dnes v místě polyfunkční dům a obslužná budova divadla), na severní straně dosud stojí někdejší škola s reprezentativními prostory města, nyní městské muzeum. Jedná se o podsklepenou stavbu obdélného členitého půdorysu o třech nadzemních podlažích s barokně tvarovaným hlavním průčelím, kterému dominuje vysunutý, na bocích zaoblený středový rizalit. Ten odpovídá částečnému vysunutí vnitřního osmibokého foyer obou pater, rovněž čtyři menší boční rizality na stranách budovy naznačují schodiště a únikové cesty. Objekt je zděný, některé jeho části jsou železobetonové. Fasády jsou hladké, omítané, v šedobílé barevnosti. Sokl je pískovcový. Valbová mansardová střecha je rovněž výrazně členitá. Na mansardové střechy opatřené věžičkami navazují na bocích pultové střechy obslužných prostor předsálí tentokrát s věžičkami rizalitů schodišť a sedlovým zastřešením tympanonů. I nárožní schodišťové rizality hlavního průčelí jsou zakončeny nízkými věžovitými střechami, zde bývaly do II. světové války umístěny jezdecké alegorické sochy Pegase a Génia. Krytina je měděná, kombinuje velké obdélné svisle profilované šablony na plochách a falcování v detailu. Součástí střechy jsou zděné i oplechované vikýře, místy též nová střešní okna. Střední rizalit a celá přízemní část průčelí je pojednána průběžnou bosáží včetně pilířů nesoucích představený velký balkon. Na ně navazují v úrovni balkonu podstavce s velkými bronzovými svícny. Obě boční strany hlavního průčelí jsou zvýrazněny mělkými hranolovitými rizality s jedním oknem v patře a mušlí s chrličem vody pod ním. Tyto okenní otvory jsou lemovány edikulou se vzedmutou římsou štukatérsky zdobeného frontonu. Na parapetech jsou použity festony. Na zadních a bočních fasádách se opakují obdobné zdobné prvky. Členitost obou bočních fasád je vytvářena rizality se vstupy do přízemí a na trojí schodiště.