dominikánský klášter s kostelem sv. Vojtěcha

Areál dominikánského kláštera s kostelem sv. Vojtěcha stojí při jihojihovýchodním okraji historického jádra města, při jeho hradební zdi (dnes pouze v základech zachovalé), východně od hlavního městského kostela Nanebevzetí Panny Marie, od kterého je dnes oddělen východním křídlem Obchodního centra Fórum. Tvoří jej 1. kostel sv. Vojtěcha, k němuž je na jihozápadní straně přistavěn vlastní 2. klášter dominikánů č. p. 97, především jeho dvě křídla (severovýchodní a jihovýchodní) vymezují pozemek 3. klášterní zahrady. Klášterní zahradu uzavírá na západní a severozápadní straně 4. ohradní zeď. Mezi severozápadní průčelí severovýchodního křídla kláštera a severozápadní část ohradní zdi byl postaven 5. hospodářský objekt, sloužící dnes převážně jako garáž.