Domov Elišky Machové

Na jižním svahu pisáreckého kopce se nachází areál bývalé Odborné školy pro ženská povolání Vesna, jehož součástí je Domov Elišky Machové. Obě budovy spolu tvoří jeden vzájemně urbanisticky a komunikačně propojený celek. Součástí areálu je pětipodlažní (ve střední části šestipodlažní) budova Domova Elišky Machové. Budova internátu, kterou projektoval Bohuslav Fuchs, byla konstruována podle zásad tzv. holandského systému. Dochází k převedení nosné funkce z obvodových zdí na kratší příčné zdi. Holandský konstrukční systém je nejlépe viditelný na jihovýchodní fasádě s lodžiemi, kterou tvoří přečnívající nosné stěny. Barevné řešení fasády je inspirované zásadami holandské skupiny De Stijl a dotváří estetický účinek fasády. Budovu tvoří dva k sobě kolmé pětipodlažní kvádry. Centrální prosklené schodiště dělí jihovýchodní objekt na dvě části. Půdorysně se jedná o dispoziční trojtakt. V jihovýchodní části objektu jsou jednotlivé pokoje, ve střední části je chodba a v severozápadní části jsou umístěny společná sociální zařízení a další provozy. V každém podlaží se nachází několik typů ložnic o různém počtu lůžek s vlastním nebo společným sociálním zařízením. Zároveň zde byly i společenské prostory, jako knihovna s čítárnou nebo klubovna.