Domov techniků První brněnské strojírny

K hlavní šestipodlažní budově ve tvaru kvádru jsou kolmo připojeny dva přízemní trakty tak, že objekt má půdorys ve tvaru kříže. Konstrukci tvoří železobetonový skelet, obvodové stěny, stropy a střešní konstrukci tvoří ŽB panely B60, vnitřní příčky jsou vyzděny z cihel. Nižší trakty připojené na západní a jižní straně jsou zděné. V západním přízemním traktu jsou situovány vstupní prostory a tělocvična, která dosud neprošla většími stavebními úpravami. Zde jsou umístěny dvě reliéfní plastiky. Stavba hlavního šestipodlažního bloku se měla stát přechodovým článkem k nové úpravě průčelí panelových domů v Brně. Uvedená lůžková část je členěna horizontálně pásovými okny, střídajícími se s parapetními panely. Připojené nižší objekty jsou kontrastně členěny vertikálně úzkými výškově orientovanými okny. Vznikla zajímavá přísná stavba dodržující jednotný výtvarný princip jednoduchých přímek a střídmých linií. Součástí exteriéru stavby byla oboustranná plastická zeď (kombinace betonu a keramiky) u vstupu od Ladislava Martínka.