Dovolilova vila

Jednopatrový dům byl navržen jako dvougenerační bydlení pro rodinu Karla Dovolila a jeho rodiče. Konstrukce domu je z cihelného zdiva o tloušťce 30cm, s heraklitovou izolací 5cm. Zastavěná plocha činí 137 m2, obestavěný prostor 1156 m2. Objekt je řešen jako značně hluboký jednotrakt s dvěma vnitřními železobetonovými sloupy, které zároveň vymezují hloubku střešního bytu s terasou konstrukce. V přízemí a suterénu ale konstrukce dispoziční traktování nevymezuje. Vzhledem ke spádu terénu architekt plně využil podsklepení pro nezbytné hospodářské zázemí domu. Odděleně navržená garáž byla přístupná ve spádu z ulice a zároveň svou střechou tvoří terasu navazující na balkon pokoje. Zahradu architekt s touto terasou propojil ocelovým schodištěm, které je nedílnou součástí kompozice jižního průčelí. Oproti ostatním architektům Janák neeliminoval zcela severní průčelí, které je sice dispozičně využito pro orientaci hospodářského a hygienického zázemí, přesto s poměrně normálními okenními otvory. Z terasy v přízemí vede schodiště do zahrady. Plasticky z hmoty stavby vystupují komíny na západní a severní fasádě. Vstup do domu z ulice Na ostrohu je obložený travertinem. Podlahy v obytných místnostech měly parkety, jinde byl použit xylolit. S xylolitovým povrchem bylo i betonové schodiště, okna v materiálech dřevo a ocel, překližková dveřní křídla v ocelových zárubních.