důl Koh-i-noor II. - část

Bývalý hlubinný hnědouhelný důl Koh-i-noor II. se nachází severně od severozápadního konce obce Mariánské Radčice. Památkově chráněné jsou pouze některé budovy - všechny situované na západní straně celého areálu bývalého dolu. Vedle sebe stojí budova skladu a dílen (západnější a větší z obou objektů) a kompresorovna (východnější a menší z obou objektů). Jihovýchodně od kompresorovny je situována jámová budova s těžní věží. Jámová budova byla postavená v letech 1899-1901, těžní věž pochází z 60. let 20. století. Jde tak o doklad jak počátku vzniku dolu, tak období jeho významné modernizace. Budova má fasády členěné lizénovými rámy, výrazná jsou velká průmyslová okna. Kompresorovna pochází z let 1899-1901. Halová budova má poměrně zdobné architektonické členění s šambránami, pilastry a římsami, objekt osvětlují průmyslová dělená okna. Střecha je sedlová, krov má příhradovou ocelovou konstrukci. Zděná halová budova skladu a dílem z let 1899-1901 má dosti bohatě členěné fasády – s pilastry, šambránami a římsami. Většina původně dělených průmyslových oken byla zazděná nebo změněná. V sedlové střeše jsou světlíky, u štítů pak nástavce.