dům

Dům č.p 11/4 leží v jižní části obce Rynoltice, jižně od křižovatky hlavní průjezdní komunikace a místní vedlejší cesty, na západní straně komunikace. Obytný přízemní dům, v obytné části - světnice roubený, druhá hospodářská část (snad kovárna) zděná. Dům stojí na obdélném půdorysu, se zděným, mírně předstupujícím rizalitem v hlavním podélném průčelí. Objekt s trojdílnou dispozicí a roubeným věncem „půdní nadezdívkou“ /zobytněným podkrovím/. Roubení v levé části je opatřeno jednoduchými poli podstávek bez pásků, sloupky nesoucí roubený věnec zvýšeného podkroví. Podélné vstupní průčelí pětitiosé, třetí osou z jihu je zděný rizalit zakončený vikýřem v rovině střechy, lemovaný lizénovým rámcem, v patře s dvojicí oken. V přízemí dvoukřídlé rámové vstupní dveře s obdélnými výplněmi. Štítová průčelí jsou tříosá, jižní štít domu svisle bedněn. Severní část domu zděná, v přízemí se dvěma, v podkroví se třemi okenními osami. Okna jsou lemována dřevěnými šambránami, v dolní části jednoduchou parapetní římsou. V přízemí, v roubené části světnice jsou předsazena tak zvaná okna „kaslíková“, dvojitá, dvoukřídlá, čtyřtabulková, dřevěné šambrány s trojúhelníkovým frontonem. Okna zděné části v mírných špaletách. Nad dvoukřídlými vraty do zděné části domu klenák s datací 1921 a koňskou podkovou. Střecha sedlová, mírně předsazená, s vikýřem na jižní části střechy, nově pokryta živičnou krytinou.