dům

Dům č. p 22 / 4 leží v jižní části obce Rynoltice, pod křižovatkou hlavní průjezdní komunikace a místní vedlejší cesty. Obytný přízemní dům stojí na půdorysu písmene L, se zděným rizalitem v hlavním podélném průčelí, je z části roubený, s trojdílnou dispozicí a zvýšeným podkrovím (roubeným věncem a zděnou půdní nadezdívkou). Roubení v jižní části domu opatřeno jednoduchými poli podstávek, sloupky bez pásků nesoucími roubený věnec zvýšeného podkroví. Podélné vstupní průčelí pětiosé, ve střední ose je zděný rizalit s bosovaným nárožím, zakončený vikýřem v rovině střechy. V přízemí se štukovým armováním, v části vikýře lemovaný lizénovým rámcem. V přízemí dvoukřídlé vstupní dveře s obdélným nadsvětlíkem, nad nimi zdvojené novorománské okno. Štítová průčelí jsou dvouosá, štíty domu jsou svisle bedněny. Okna jsou lemována šambránami, v dolní části jednoduchou parapetní římsou. Okna roubené části osazena v líci, trojkřídlá s poutcem, třítabulková, ven a dovnitř otevíravá, okna zděné části drobná, osazena do mělkých špalet. Střecha sedlová s dvojicí vikýřů, kryta vláknocementovými šablonami. Okna vikýřů obdélná, dvojitá, dvoukřídlá, dvoutabulková, ven a dovnitř otevíravá, osazena v líci. Severní štítové průčelí domu dvouosé, okna přízemí z části zaslepena, v horní části okenních otvorů vyplněny tyto třemi řadami luxferů, vedlejší pak zmenšeným oknem. Na severovýchodě je do L přistavěno hospodářské křídlo – zděná stodola se sedlovou střechou. Stodola vyzděna z pálených cihel, omítaných, plocha průčelí členěna vystouplými pilastry z režných cihel. Jihozápadní průčelí s dvoukřídlými vraty do stodoly. Střecha domu pokryta eternitem, stodola pak břidlicovými šablonami.