dům

Dům č.p 166/4 leží v centrální části obce Rynoltice, severně od hlavní průjezdní komunikace, na západní straně místní vedlejší cesty. Obytný patrový dům stojí na obdélném půdorysu, s patrovou zděnou přístavbou na jižní straně a přístavkem na straně severního štítového průčelí. Roubený dům s trojdílnou dispozicí, roubení patra je neseno v hlavním štítovém průčelí dvěma, na východní podélné straně čtyřmi poli podstávek. Východní vstupní podélné průčelí má v patře celobedněnou pavláčku, s dekorativními prvky (vyřezávané římsy a pod.) Jižní štítové průčelí s honosně vyskládaným štítem domu členěným do dvou horizontálních polí je bohatě zdoben břidlicovými šablonami. Okna jsou lemována dřevěnými šambránami, v dolní části s jednoduchou parapetní římsou. V přízemí, v části světnice jsou pak předsazena okna zvaná „kaslíková“. ( okna dvojitá, dvoukřídlá šestitabulková, ven a dovnitř otevíravá-v přízemí, v patře pravděpodobně jednoduchá, osazena v líci). Parapetní římsy s geometrickým dekorem). Dům je opatřen horizontálním bedněním, pouze uzavřená pavlač je bedněna svisle. Střecha sedlová s námětky, kryta břidlicovými šablonami Na západní straně domu je zděná patrová přístavba domu s valbovou střechou krytou plechovou krytinou.