dům

Dům č.p. 213 leží v centrální části obce, téměř na křižovatce hlavní průjezdní komunikace a místní vedlejší cesty, na jižní straně křižovatky. Obytný přízemní roubený dům stojí na obdélném půdorysu, se zděným rizalitem v hlavním podélném (východním) průčelí. Má trojdílnou dispozici, roubení věnce obytného podkroví je neseno v hlavním východním podélném průčelí pěti, na jižním a severním štítovém průčelí třemi poli podstávek. Sloupky podstávek jsou bez pásků. Východní vstupní podélné průčelí je šestiosé, třetí osou z jihu je zděný rizalit zakončený vikýřem v rovině střechy. V přízemí se štukovým armováním, v patře je lemován lizénovým rámcem. V přízemí jsou dvoukřídlé vstupní dveře s obdélným nadsvětlíkem (dveře dvoukřídlé rámové s trojicí obdélných dřevěných výplní), v patře je dvojice oken (okna obdélná, dvoukřídlá, čtyřtabulková, osazena do špalet) lemovaných štukovou šambránou - v místě parapetu a v nadokenní části). Okna v přízemí jsou lemována dřevěnými šambránami, v dolní části s jednoduchou parapetní římsou. V přízemí jsou předsazena „kaslíková“ okna (okna obdélná, dvoukřídlá, čtyřtabulková, předsazený kaslík okna s trojúhelníkovým frontonem ) . Štítová průčelí jsou tříosá, oba štíty jsou bohatě zdobeny břidlicovými šablonami; v jižním průčelí dvojice oken zaslepených, v severním zaslepena všechna tři okna. Střecha je sedlová s dvojicí vikýřů, kryta břidlicovými šablonami.