dům

Dům č.e. 89/4 leží v jižní části obce, na západní straně místní vedlejší cesty. Obytný přízemní dům na obdélném půdorysu, klasické trojdílné dispozice komorového typu. Světnice ve východním dílu je v současnosti zděná, síň a komorový díl je roubený. Podkroví je obytné. V jižní části dům rozšířen o zděný přístavek chléva. Vstupní severní podélné průčelí je čtyřosé, dvě severovýchodní osy jsou okny zděné světnice, ve třetí ose jsou dvoukřídlé rámové dveře s výplněmi a obdélným nadsvětlíkem. Severozápadní osou je okno komory. Okna světnice jsou obdélná, dvoukřídlá a šestitabulková, osazena ve špaletách. Lemována jsou štukovými šambránami s parapetní římsou. Okno komorového dílu je obdélné, dvojité, dvoukřídlé a šestitabulkové, osazené v líci a lemované dřevěnou profilovanou šambránou, s parapetní římsou. Východní štítové průčelí je zděné, hladce omítnuté, dvouosé. Štít domu je jednoduše svisle bedněný bez krycích lišt s dvojicí oken. Okna světnice jsou stejná, okna ve štítu jsou obdélná, dvoukřídlá, osazená v líci s profilovanou dřevěnou šambránou. Západní štítové průčelí je roubené, s dvojicí okenních os a bedněným štítem. Střecha je sedlová s dvojicí vikýřů se sedlovými stříškami, kryta plechem.