dům

Dům č.e. 57/4 leží v severní části obce Rynoltice, severně od hlavní průjezdní komunikace, na východní straně místní vedlejší cesty, podélně orientovaný. Přízemní roubený obytný dům č.e. 57/4 na obdélném půdorysu, s trojdílnou dispozicí. Do středního dílu – síně se vstupuje dveřmi asi uprostřed domu, do zadní hospodářské části domu pak samostatným vchodem, který je umístěn v severní části vstupního podélného průčelí. Dům je v jihovýchodní části roubený, severozápadní část je zděná. V roubené části – světnici jsou v hlavním štítovém i bočních průčelích dvě okenní osy, okna jsou chráněna jednoduchými okenicemi. Zděná hospodářská část hladce omítnuta, na některých místech omítka opadává. Vstupní dveře jsou obdélné jednokřídlé svlakové, osazené do dřevěných zárubní; v následující ose jsou jednoduché vstupní dveře do chléva. Hlavní jihovýchodní štít domu je jednoduše svisle bedněn, široká prkna s krycími lištami, dvě obdélná dvoukřídlá šestitabulková okna osazena v líci, s parapetní římsou. Zadní severozápadní průčelí i štít jsou jednoduše svisle bedněny. Zadní podélné průčelí v části světnice (jižní části) roubené, střední část símě a vystupující černé kuchyně vyzděna z kamenných kvádrů; zadní komorový díl roubený, na severu na něj navazuje zděná hospodářská část. Střecha je sedlová s podélným pásovým vikýřem nad hlavním vstupním průčelím, kryta původně břidlicovými šablonami, dnes jejich náhražkou v podobě “gumových” šablon.