dům

Dům č. p. 10/4 se nachází v severní části obce, severně od hlavní průjezdní komunikace, na západní straně místní vedlejší cesty. Obytný přízemní roubený dům stojí na půdorysu obráceného písmene L, se zděnými přístavky na severní straně. Roubený dům s trojdílnou dispozicí, roubení věnce obytného podkroví je neseno v hlavním štítovém průčelí třemi, na východní podélné straně pěti poli podstávek. Vstupní východní průčelí je šestiosé, třetí osou ze severu je vchod do domu. Okna jsou obdélná, dvoukřídlá, šestitabulková, osazená v líci, lemována dřevěnými šambránami, v dolní části s jednoduchou parapetní římsou. Před okna v líci jsou předsazena čtyřtabulková „kaslíková“ okna s klasicistním štítkem. Severní a jižní štítová průčelí jsou v přízemí tříosá, v patře dvouosá. Štíty jsou zdobeny eternitovými šablonami. Mladší roubená přístavba na západní straně je tříosá, roubený věnec obytného podkroví je nesen jednoduchými podstávkami bez pásků. Střecha je předsazená, sedlová se třemi a jedním vikýřem, kryta eternitovými šablonami. Na severozápadní straně domu je zděná přístavba s pultovou střechou krytou plechem.