dům

1. vila - severní průčelí - je bez výrazných architektonických prvků se čtyřmi okenními osami. Z toho jedna patří schodišťovému prostoru (okna jsou v mezipatrech) a původním zadním dvoukřídlovým dveřím s prosklením a dekorem. Kolem oken jsou jednoduše zdobené šambrány, nad oknem v přízemí je nadokenní římsa. Pod korunní římsou probíhá až k pomyslným pilastrům v rozích domu, které vystupují nad korunní římsu v podobě sloupku s rovnou krycí deskou, horizontální pás šedomodrých čtvercových keramických obkládaček. Východní průčelí - ve střední ose fasády vystupuje mělký rizalit zakončený valbovou stříškou a nadstřešními sloupky. V rizalitu je jedna okenní osa a terasa s kovaným zábradlím. V přízemí jsou z jižní strany rizalitu vstupní částečně prosklené dvoukřídlové dveře se stylovou mříží a dekorem, nad nimi nadsvětlík. U vstupního schodiště je rovněž kované stylové zábradlí. Celý tento vstupní prostor je novodobě zastřešen. V levé části fasády je rovněž jedna okenní osa, keramický obklad 2. patra. Vpravo od rizalitu je slepá fasáda s horizontálním pásem keramických obkládaček pod korunní římsou. Nad okenním parapetem v přízemí probíhá v omítce v celé šíři fasády pás vystupujících horizontálních linek. Okna jsou lemována zdobnými šambránami, nad oknem přízemí je nadokenní římsa. Hlavici sloupku nad korunní římsou na pravém rohu domu tvoří rostlinný dekor provedený ve štuku. Jižní průčelí - je v úrovni okapu odstupňovaná do třech výškových úrovní. Tím je vertikálně fasáda rozdělena na třetiny. V pravé části vystupuje dvoupatrový rizalit zakončený segmentovou atikou s ozdobným květinovým dekorem, po stranách s pilastry a nadstřešními sloupky. Přesah širší přízemní části se sdruženým potrojným oknem se segmentovým nadpražím a šambránou je zakryt pálenými taškami bobrovkami. Užší část dalších pater je horizontálně členěna keramickým obkladem. V 1. patře je dvoukřídlové okno, ve 2. sdružené potrojné, obě se šambránami. Ve střední části fasády je rovněž jedna okenní osa s trojdílnými okny s šambránami, v přízemí s nadokenní římsou. Pod korunní římsou probíhá pás keramických obkládaček, na levé straně s nadstřešním sloupkem s dekorem. Levá nejnižší patrová část zakončená terasou s novodobým kovovým zábradlím má rovněž jednu okenní osu. V přízemí je nad trojdílným oknem suprefenestra (květinový motiv), dekor na parapetu. V patře pod trojdílným oknem je průběžná parapetní římsa. Tato část sloužila zřejmě jako zimní zahrada. V přízemí probíhá v omítce v celé šíři fasády pás vystupujících horizontálních linek. Západní průčelí - rovněž tato fasáda má tři výškové úrovně okapu. Pravá a střední část předstupuje před fasádu. Pravá nejnižší část (zimní zahrada) je se třemi okenními osami s architektonickými prvky popsanými u jižní fasády. Střední nejvyšší dvoupatrová část je zakončena segmentovou atikou s květinovým dekorem. Ve fasádě je jedna okenní osa v přízemí a v 1. patře s trojdílným oknem, ve 2. patře se sdruženým potrojným. Okna lemují šambrány, nad oknem v přízemí je nadokenní římsa, na okenním parapetu 2. patra je keramický obklad. V levé části je jedna okenní osa, okna jsou dvoukřídlová. Levý roh je zakončen nadstřešním sloupkem s dekorem, pod korunní římsou je pás keramických obkládaček, v přízemí probíhá v omítce v celé šíři fasády pás vystupujících horizontálních linek. Výplně otvorů jsou dřevěné původní nebo jejich kopie. Okna jsou dvojitá rozdílných rozměrů i tvaru s horizontálním ventilačním křídlem, u dvoukřídlových svisle děleným příčlemi. Jsou jedno, dvou i tříkřídlá. Mají rovné nadpraží, sdružené potrojné okno v přízemí jižní fasády rizalitu segmentové. U všech oken je parapetní římsa. Osově pod okny přízemí jsou umístěna sklepní okénka rozdílné velikosti. Okna jsou opatřena bílým nebo tmavě hnědým nátěrem. Většinou mají původní kování. Dveře jsou v převážné většině původní vč. dřevěných zárubní. Vnitřní dveře jsou jednokřídlové rámové s dřevěnými výplněmi, některé částečně prosklené. Střecha je členitá. Nad ústředním prostorem vily je střecha valbová, nad rizality jsou rovněž valbové stříšky. Střecha je kryta plechovými šablonami natřenými červenou barvou. Na každé straně střechy, kromě východní, je vikýř s pultovými stříškou. V domě je jeden komín. Interiér: Omítky vnitřní jsou vápenné, vnější stříkaný břizolit. Na mnohých místech je vnější omítka opadaná. Stropy jsou zřejmě dřevěné trámové s rovným omítaným podhledem, v některých místnostech s jednoduchou štukovou výzdobou. Podlahy - V domě je původní dlažba, vlýsky a v přízemí lité teraco. Schodiště - Je původní kamenné s kovaným zábradlím.