dům

Jedná se o objekt se dvěma podzemními a dvěma nadzemními podlažími postavený na nepravidelném v zásadě čtvercovém půdorysu. Hmotově je stavba velmi členitá s dominantními kubusy v jihozápadním a jihovýchodním nároží, zaoblenou terasou a směrem k severu se snižujícími částmi. Střecha je členitá lomená s polovalbovým zakončením a krytá vláknocementovými šablonami. Průčelí opatřená hladkou omítkou jsou členěna neomítanou podezdívkou z kamenných kvádrů, nakoso položenými sdruženými tenkými pilastry a masivní vzdutou korunní římsou. Výplně otvorů jsou nové vycházející patrně z původního členění. Hlavní vstup je přístupný na západním průčelí přes vyvýšenou kamennou terasu. Nad vstupem se nachází polychromovaný reliéf světce. V interiéru se dle dobových svědectví nacházelo soukromé muzeum stavebníka, cestovatele a sběratele.