dům

Jedná se o osmipodlažní rozsáhlý podsklepený objekt s mírně ustupujícím posledním podlažím postavený na půdorysu písmene „H“ s rovnými a lomenými střechami s vikýři. Parter domu s obchody byl koncipován jako pasáž s prosklenými zaoblenými výkladci. Fasáda směrem do Sokolské ulice je v úrovni obchodů opatřena žulovým obkladem a v úrovni prvního patra mohutnými průběžnými lištami. V dalších nadzemních patrech je fasáda členěna vystupujícími vertikálními a horizontálními prvky. Na fasádě v žulovém obložení se nachází vpadlé pole se jménem autora stavby. V úrovni posledních dvou podlaží se nachází průběžný balkon. Okna jsou špaletová čtyřkřídlová s dělením horních křídel na tři tabulky. Dispozičně byl objekt rozdělen na suterén s technickým zázemím domu se sklepy, obchodními sklady a centrálou ústředního topení. V prvním patře se nacházely obchody přístupné z pasáže samostatnými vstupy. V mezipatře byly kanceláře a účtárna. V následujících podlažích se v severní polovině nacházely kanceláře, v jižní polovině byl situován byt, který se sestával z haly, kuchyně, pokoje pro služebnou, toalety, dvou koupelen, jídelny, pánského pokoje, dětského pokoje a ložnice. Objekt je z exteriéru dochován v poměrně autentické podobě včetně původních krytů sklepních oken, výkladců, dveří apod. Ve stavebním archivu je dochován i projekt výtahu.