dům

Obytný dům č. p. 172 je zděný, přízemní, obdélného půdorysu a zastřešený sedlovou střechou. Dle vročení na klenáku hlavního vstupu byl vystavěn v roce 1870. Dvornímu podélnému průčelí dominuje mělký rizalit s hlavním vstupem do domu vytažený do patra s křížovou světničkou, zastřešenou sedlově v podobě střešního vikýře. Světnička má dvě okenní osy s pískovcovými podokenními římsami a v rámovaném štítu odděleném profilovanou římsou krytou taškami sdružené okno s půlkruhovým horním ukončením a pískovcovou podokenní římsou a nad ním ve štuku provedené Boží oko. V přízemí rizalitu v hluboko zapuštěném výklenku se sediles je hlavní vstup do domu (do síně) se stlačeně klenutým pískovcovým portálem a dvoukřídlovými dveřmi s nadsvětlíkem. Dveře jsou rámové konstrukce s krabicovým zámkem zavěšené pomocí vnějších kovaných křížových závěsů. Hlavní průčelí v přízemí tříosé, štít je oddělený profilovanou římsou, ve štítu dvě okenní osy s postranními půlkruhovými okénky, ve vrcholu štítu dvojice štíhlých vysokých půlkruhově zakončených oken. Omítka je z větší části otlučená, podokenní parapety jsou pískovcové.