dům

Dům stojí jižně od centra města na západní straně Lidické ulice. Na severní straně sousedí s domem č.p. 924 a na jižní s domem č.p. 1787. Jedná se o řadový městský dům na nepravidelném půdoryse se 4 NP a 2 PP. Střecha je „rovná“ se zalomením nad uličním průčelím. Na rovné části je povlaková krytina, na sešikmené vláknocementové šablony. Nad severním vystupujícím nárožím (rizalitem) je věžička ve spodní části krytá vláknocementovými šablonami, v horní měděným plechem (tvoří architektonickou protiváhu věžičky u jižněji postaveného domu č.p. 2017). Uliční fasáda je tříosá, na severní straně s postranním asymetrickým polygonálním rovněž tříosým rizalitem. Parter ustupující části je v přízemí členěn středově umístěným vstupem do domu a výkladci s dveřmi do obchodů v krajních osách. Vstup do domu je zvýrazněn pásovanými polopilíři dekorovanými klasicizujícími věnci, nad dveřmi je monogram stavebníka AR. Vstupní dveře jsou dřevěné dvoukřídlové s nadsvětlíkem a spolu s výkladci s dveřmi pocházejí z rekonstrukce v roce 2000. Nad vstupem je na mohutných konzolách balkon s klenutým podhledem a kovovým zábradlím mezi zděnými sloupky. Nad ním je obdobný balkon se subtilnějšími konzolami a rovným podhledem (zábradlí z roku 2000 jsou replikami původních). Přízemí je od patra odděleno profilovanou římsou, nad římsou pokračuje do výše poutců oken 2. NP pásová rustika nad níž dekorují fasádu čtverce umístěné mezi okny. Římsa oken v 2. NP je vzdutá, její konce jsou zdobeny maskarony. Nad okny ve 3. NP je pás čtverců a mohutný štukový polokruhový rám dekorovaný centrálně umístěnými stylizovanými maskarony. Nad okny 4. NP je rovněž vzdutá profilovaná římsa uzavírající vertikální pás oken. Mezi okny jsou klasicizující věnce se spuštěnými stuhami. Vyložená hlavní římsa je nesena vysokými dekorovanými konzolami podloženými dekorativním pásem. Rizalit je v přízemí dvouosý, v patrech tříosý (úprava přízemí je z roku 2000 - výkladec a výkladec s dveřmi). Fasáda rizalitu je dekorována obdobně jako hlavní fasáda, na nároží je ve štuku datace 1906. Okna jsou původní dřevěná obdélná špaletová, v 2. a 3. NP se vzdutým poutcem, šestikřídlová s vertikálně dělenými horními křídly. Obdobné řešení je u středních os s balkonovými dveřmi. Ve 4. NP jsou okna dvoukřídlová s rovným poutcem a vertikálně děleným horním křídlem. V rizalitu jsou dvoukřídlová i trojkřídlová (T). Omítky jsou hladké ve dvou odstínech světle olivové barvy (2001). Zadní fasáda je mimo profilovanou korunní římsu zcela utilitární, členěná pouze okenními otvory a dveřmi pěti „hospodářských“ balkonů. Okna jsou dřevěná členěná do T z europrofilů (2006), s výjimkou schodiště, kde jsou velká šestikřídlová, a podkroví, kde jsou jednokřídlová. Balkony prošly zásadní rekonstrukcí v 2006, kdy byly osazeny i repliky zábradlí. V nejnižším podlaží jsou dvoje dvoukřídlová vrata. Boční fasády jsou členěny většinou menšími okny různých rozměrů. Základní dispozice interiérů zůstala zachována. Dobře zachovaný je zejména prostor schodiště s kamennými stupni, kovovým zámečnicky provedeným zábradlím, keramickou dlažbou, terasem, schodišťovými stěnami s výplněmi z leptaných skel a dveřmi s obložkami. V podzemních podlažích se zachovaly téměř všechny původní dveře. Většina původních okenních a dveřních výplní má zachované originální secesní kování.