dům

Dům č. p. 105 se nachází v horní části obce, severně od místní komunikace vedoucí na Mříčnou. Obytný částečně roubený dům obdélného půdorysu se sedlovou střechou krytou taškami, na nízké kamenné vápnem omítnuté podezdívce. Z průčelí čtyřosé, přičemž osy jsou situovány v J části průčelí. První tři osy od J tvoří dvojitá, dvoukřídlá, čtyřdílná okna osazená v líci, lemovaná dřevěnými šambránami s parapetem. Ve čtvrté ose vstup do domu s dřevěnými jednokřídlými svlakovými dveřmi osazenými v trámové zárubni. J štítové průčelí v přízemí dvouosé. Mírně předstupující štít je dělen do dvou polí. Spodní pole s dvěma okny bedněno svisle, horní část štítu bedněna klasovitě. S štítové průčelí také dvouosé, okna jsou situována ve V části, štít se dvěma kruhovými větracími otvory a dvířky na půdu je svisle bedněn. Před střední část V průčelí předstupuje obdélný zděný přístavek s trojicí různých okenních otvorů. J od přístavku je jedna a S dvě osy. Jedná se o dům klasické trojdílné dispozice, světnice roubená (roubení opatřeno sloupkovými kleštinami), k V průčelí přistavěn zděný obdélný přístavek, k Z bedněný přístavek, zadní komorový díl roubený.