dům

Dům č.p. 11 je situován v centrální části obce jihovýchodně od kostela Svatého Filipa a Jakuba. Stavba umístěná ve svažitém terénu je přístupná komunikací od č.p. 40, současného obecního úřadu, a dále sadem od kostela. Objekt je samostatně stojící přízemní dům se sedlovou střechou krytou eternitovými čtvercovými šablonami, komín je vyzděný z cihel. Před domem je zápraží vyskládané z pískovce. Obytná část je roubená na zámek, chlév zděný z pískovcových štuk a cihel. Roubená část je opatřena bílým vápenným nátěrem, zděná vápennou omítkou opatřenou rovněž bílým vápenným nátěrem. Hlavní vstupní jihozápadní průčelí je šestiosé se vstupem ve třetí ose zleva. Okna jsou dvoukřídlá, šestitabulková, rámovaná dřevěnou šambránou se zapuštěnými závěsy s bambulkovými konci. Severozápadní štítové průčelí orientované ke komunikaci ke kostelu je v přízemí dvouosé. Okna jsou dvoukřídlá, v líci, rámovaná šambránou v druhotně zvětšených otvorech. Štít je bedněný, dvojdílný, spodní díl je bedněný svisle s přelištovanými sparami, nízký horní díl klasovitě. V bedněném štítě se nacházejí dvě okenní osy s okny jednoduchými, nedělenými. Severovýchodní průčelí je orientováno do svahu před sadem vedoucím ke kostelu. Je tvořeno zčásti roubeným a zčásti omítnutým zdivem. Ve střední části se nacházejí dveře ze síně. Jihovýchodní štítové průčelí je ve štítě svisle bedněné, v přízemí se nachází chlévní přístavek s pultovou střechou krytou cementovými taškami. Interiér: vstup do domu je zajištěn jednokřídlými, dřevěnými dveřmi s historickým kováním, které jsou v dřevěném portálu. V dispozici se jedná o trojprostorový dům – síň, světnice v severozápadní části a komora v jihovýchodní části. Průchozí síň má vydělenou prostoru se schodištěm do krovu, který je přístupný po dřevěných schodech. Krov je hambalkový, stropy ve všech místnostech trámové. V interiéru se dochovaly hodnotné detaily jako původní kličky na oknech, kování na dveřích, kamna se sporákem, prkenné podlahy.