dům

Objekt č.p. 886 je samostatně stojící třípatrová budova půdorysu do písmene L situovaná na rohu ulic Bezručova a J. J. Fučíka, umístěná severně od centra města (Husova náměstí), cca 100 m severně od hranice Městské památkové zóny Lomnice nad Popelkou. Stavba je zastřešena valbovou střechou krytou alukrytovými pásy, kterou prostupují půlkruhové vikýře. Technický, částečně zapuštěný suterén domu (dáno svažitostí terénu), je z režných neomítaných cihel. Ostatní části, kromě horního patra obloženého dřevem, jsou omítané. Objekt je přístupný dekorativně pojatým vstupním portálem v jižním průčelí, k němuž vede jednoduché schodiště z Bezručovy ulice. Vstup ústí do centrální haly, ústředního prostoru domu. Nad vstupem je ve slepé, půlkruhově zakončené arkádě umístěný kruhový medailon s datací vzniku domu 1921 a iniciálami stavebníka PŠA (Petr Antonín Šlechta). Stejný medailon, tentokrát s nápisem jasně vypovídajícím o smyslu stavby „Domov našeho úřednictva“, se nachází i na východním průčelí objektu. Jednoduchý, hmotově příliš nečleněný objekt má fasády prolomené lodžiemi, členěné vpadlými poli kolem oken a zaoblenými balkóny (upomínající na rondokubistické tvary) a zdobené střídmou plastickou výzdobou tvarově vycházející z meziválečného dekorativismu. Dispozičně je dům rozčleněn na suterén s technickým zázemím objektu (prádelna, sušárna, kotelna a sklepní kóje), v patrech se nachází bytové jednotky a v podkroví půdní kóje. Hlavním komunikačním prostorem je již zmíněná vstupní hala ve zvýšeném přízemí, sklenutá valenou klenbou. V interiéru se dochovala řada původních prvků – za zmínku mj. stojí dekorativní prosklení fasády vyskládané z různobarevných skel, zábradlí na schodišti a především vestavěné spížní skříně na chodbách prvního a druhého patra.