dům

Dům se nachází severně od východní vstupní brány areálu zámku. Spolu s protilehlým č. p. 156 tvoří nálevkovité hrdlo vjezdu za bránou. Obě krátká průčelí svírají úhel cca 30°. Západní podélné průčelí domu se obrací do zámeckého dvora, jižní do úzkého průchodu vymezeného ohradní zdí. Půdorys přízemního objektu je protáhlý, obdélný, v poměru stran cca 1:5. Dům je zděný, omítaný, fasáda má sytě okrovou barvu. Střecha na domě je symetrická, valbová, opatřená plechovými šablonami typu „alukryt“. Hřeben má severojižní směr. Nad hlavním západním průčelím jsou nadezděné dva mohutnější sedlové vikýře. Dále je střecha opatřena, zejména na východní straně, čtvercovými světlíky. Komíny jsou dva, v hřebeni střechy, hlavy jsou nové, režné, cihelné. Dům má prosté horizontální členění, na kamenný pískovcový sokl navazují vlastní mírně hrubé stěny, jen otvory mají prosté hladké vpadlé rámování. Kompozici završuje korunní fabionová hladká římsa. Hlavní průčelí má v přízemí šest oken, dvoje dveře a jedno malé okénko technické. Vikýře střešního patra mají po dvou oknech. Okna jsou dvoukřídlá, šestitabulková, špaletová. Dveřní výplně jsou nepůvodní, s nadsvětlíkem, částečně prosklené.