dům

Dům se nachází jižně od východní vstupní brány areálu zámku. Spolu s protilehlým č. p. 157 tvoří nálevkovité hrdlo vjezdu za bránou. Obě krátká průčelí svírají úhel cca 30°, o shodný úhel je objekt rovněž pootočen vůči zámecké budově. Dům stojí v obdélné nevelké zahradě, která je od okolí částečně oddělena nízkým plaňkovým, ale zejména živým plotem a na severovýchodě zámeckou ohradní zdí ve vazbě na zámeckou bránu. Půdorys přízemního objektu je obdélný, v poměru stran cca 1:2. K zadní podélné fasádě je přistavěno obdélné zádveří. Dům je zděný, omítaný, fasáda má sytě okrovou barvu. Sedlová střecha na domě je asymetrická, na severní straně zvalbená, opatřená plechovými šablonami typu „alukryt“. Hřeben má přibližně severojižní směr. Nad vstupním západním průčelím je umístěn širší pultový vikýř a jedno zdvojené střešní okno. Nad zadním východním průčelím je vikýř trojúhelný, sedlový. Dále je střecha opatřena několika čtvercovými světlíky. Komíny jsou dva, v hřebeni střechy. Při valbě je komínová hlava čtvercová, režná, z vápenopískových cihel, nad středem budovy obdélná, cihelná, se zbytky omítky. Dům má prosté horizontální členění, na kamenný pískovcový sokl navazují vlastní mírně hrubé stěny, jen otvory mají prosté hladké vpadlé rámování. Kompozici završuje korunní fabionová hladká římsa. Vstupní průčelí má v přízemí čtyři okna a jedny dveře, v rytmu 1—2-1-1. Okna jsou dvoukřídlá, nedělená, špaletová. Okno pultového vikýře je horizontálně obdélné, dvoukřídlé. Dveřní výplně jsou dřevěné novodobé, západní z úzkých palubek, v horní třetině prosklené, východní v zádveří hladké se čtyřmi prosklenými čtverci. Oba vstupy jsou opatřeny markýzami.