dům

Jednopatrový řadový dům o dvou patrech s atikou kryjící valbovou střechu s hřebem kolmo k průčelí. Úzká dvouosá eklektická fasáda do náměstí má barevný nátěr v kombinaci světle hnědé s bílými architektonickými prvky. Přízemí je prolomeno jedním obloukem podloubí s polokruhovým záklenkem. Po straně dvora probíhá úzký trakt bývalé pavlače na přízemní arkádě, kterou je dům propojen se zadním jednopatrovým stavením s vysokou sedlovou střechou, které se štítovým trojosým průčelím obrací do Růžové ulice.