dům

Pozemek rodinného domu se nachází v jádru obce Slavětín (Slawietin) při Slavětínském potoce. Na východní a severní straně dům těsně přiléhá k ulici Bieblova. Ta jej obchází a umožňuje tak přístup k zahradní brance, která se nachází na ose domu v západním segmentu ohradní zdi. Z jižní strany dům přiléhá k objektu nynější pošty, č. p. 60, který bývá označován za rodný dům Konstantina Biebla. Objekt ztratil část památkových hodnot novodobou adaptací a památková ochrana je tak omezena na jedinou dochovanou místnost — tzv. Modrý salonek. Oba domy svým průčelím směřují k rybníčku, ze kterého vytéká Slavětínský potok. Dům má kompaktní objem vystavený na obdélném půdorysu. Přízemní část se zaklenutými sklepními prostory tvoří základ pro obytné místnosti, které jsou vyzvednuty o půl patra nad terén zahrady. Stavba je kryta sedlovou střechou, která je směrem do zahrady doplněna výraznou atikou se segmentovými oblouky a středním rizalitem. Severní ohradní zeď o výšce sklepních místností původně plynule přecházela v severní stěnu domu. Během 50. let zde byla přistavěna garáž s novodobými garážovými vraty z vlnitého plechu. Do zahrady se vstupuje malou brankou ze západní strany od potoka. Schody ke vstupu jsou umístěny v pravém zadním rohu čtvercové zahrady, do níž se otevírá západní průčelí domu. Dispozice domu se skládá ze vstupní chodby, ze které se po schodech vstupuje do sklepa, nebo na půdu. Ložnice je umístěna na pravé straně chodby, obývací pokoj a kuchyň pak nalevo.