dům

Vila stojí v zahradě ve vilové čtvrti severně od náměstí za hranicí vyhlášené městské památkové zóny ve svažitém terénu. Jedná se o patrovou secesní vilu téměř čtvercového půdorysu s valbovou střechou. Severní a východní fasáda je zapuštěna do terénu. V domě jsou dvě bytové jednotky. Kolem vily se nachází okrasná zahrada z období výstavby objektu. Je situovaná na mírném svahu s přístupovou pěší komunikací, přerušovanou úseky schodů. Tato komunikace tvoří osu zahrady, navazující na hlavní vstupní schodiště do objektu. Před zahradním jižním průčelím je terasa s opěrnou kamennou zdí. Podél Máchovy ulice se na opěrné zídce dochovaly zbytky kovového plotu.